“Sản phẩm có mã QR là sản phẩm có truy xuất nguồn gốc” sự hiểu nhầm không nên có.

“Sản phẩm có mã QR là sản phẩm có truy xuất nguồn gốc” sự hiểu nhầm không nên có.

Trong thời gian gần đây, nguồn gốc (xuất xứ) của thực phẩm là vấn đề được người tiêu dùng cũng như các cơ quan chức năng quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, đa số người tiêu dùng và nhà sản xuất có suy nghĩ “sản phẩm có dán tem (tem Barcode, tem QR code) là sản phẩm có truy xuất nguồn gốc”. Suy nghĩ này là không chính xác.

TraceVerified – Electronic Traceability solution for Agriculture

TraceVerified – Electronic Traceability solution for Agriculture

Food producers input all information relevant to history of products to the database of TraceVerified. After the information has been confirmed as accurate, the products will be labeled traceability stamps (barcode and QR code or significant sign). Consumers can scan the code or read the stamps to get transparent information or the origin of products.

Tiêu chuẩn ngành quy định tiêu chuẩn của nước mắm Phú Quốc

Tiêu chuẩn ngành quy định tiêu chuẩn của nước mắm Phú Quốc

Bộ tiêu chuẩn ngành 28 TCN230:2006: Nước mắm Phú Quốc quy định về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm nước mắm mang tên gọi Phú Quốc.

Sổ tay hướng dẫn ghi chép thực hành sản xuất tốt GMP trên rau củ quả tươi.

Sổ tay hướng dẫn ghi chép thực hành sản xuất tốt GMP trên rau củ quả tươi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với cơ quan Phát triển Quốc tế CANADA đã cho ra đời sổ hướng dẫn ghi chép thực hành sản xuất tốt GMP, sử dụng trong các cơ sở đóng gói, chợ đầu mối, siêu thị và là tài liệu hướng dẫn quan trọng đối với các chủ cơ sở, người quản lý và công nhân làm việc trong cơ sở. Đây cũng là tài liệu quan trọng để phục vụ cho việc truy nguyên nguồn gốc. Thông tin chi tiết xin tham khảo Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP và các quy phạm thực hành riêng biệt SOP.

Sổ ghi chép thực hành VietGAP trên rau cho nông dân

Sổ ghi chép thực hành VietGAP trên rau cho nông dân

Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm đưa ra cuốn sổ ghi chép này cung cấp thông tin chung về những nội dung chính liên quan đến công đọan và các yếu tố cần cân nhắc để giảm thiểu mối nguy trong quá trình sản xuất và thu hoạch rau tươi. Trong cuốn sổ ghi chép này bổ sung những thông tin đã bao gồm trong các Quy phạm thực hành chuẩn (SOPs). Các quy trình chính giới thiệu trong tài liệu này không bao gồm toàn bộ các yêu cầu của VietGAP cũng như tất cả các công đoạn thực hiện tại cấp trang trại/hộ nông dân.

Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >|